Malta Vatandaşlığı

Malta Vatandaşlığı

Malta 2004 yılında Avrupa Birliği üyeliğine geçmiş; 2007'de de Schengen Anlaşması kapsamında Schengen Bölgesi'ne dahil olmuştur. Malta iklimi, güvenli ortamı, İngilizce konuşan nüfusu, ekonomik yaşam koşulları, avantajlı vergi rejimi ile vatandaşı olan kişilere çok çeşitli avantajlar sunmaktadır. Doğu Avrupa'daki işgücü piyasasına yönelecek potansiyel finansal güç karşısında endişe duyan bazı Schengen ülkeleri sermayeye dayalı vatandaşlık şartnameleri geliştirilmiştir. Malta da bu ülkelerden biridir. Malta Vatandaşlık Programı (MVP) gerekli koşulları karşılayan başvuru sahipleri ve ailelerine Malta Vatandaşlık hakkının en hızlı yolunu açmıştır. Bu programdan faydalanmak isteyen yabancı ülke başvuru sahiplerine Malta'ya belirli bir düzeyde yatırım yapma temel koşulu getirilmiştir. Yatırım karşılığında alınan vatandaşlığın hukuki temeli, Malta vatandaşlık Kanunu'nun 188. Bölümünün 10(9)(b) maddesine göre başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar kendileri ve aileleri adına vatandaşlık sertifikası almaya hak kazanırlar.

Malta Vatandaşlığını kazanmanın ilk adımı daimi oturum iznini elde etmektir. Malta yatırım yoluyla vatandaşlık programına bağlı olarak elde edilen daimi oturum izninden sonra vatandaşlığın yolu açılmaktadır. Yatırım yoluyla Malta daimi oturum iznini elde eden kişi tüm Malta ve Avrupa Birliği vatandaşlarıyla eşit hak ve özgürlüklere sahip olmakta; Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkını elde etmektedir. Malta'da çeşitli gerekçelerle üç aydan uzun ikamet edecek tüm AB/AEA ve üçüncü ülke vatandaşlarının Malta Göçmenlik ve Vatandaşlık Ofisi'nden izin alması gerekmektedir. Bu izin özel esaslara göre verilmektedir. Malta oturum izni kişinin adada ikamet edeceği süreye göre verilmektedir. Malta oturum izni başvuru sahibinin adada fiziksel olarak altı ay veya daha uzun bir süredir ikamet ediyor olması gerekmektedir. Malta'da oturum iznine sahip olan kişilerde herhangi bir asgari mülkiyet sahipliği aranmaz, fakat bazı durumlarda Taşınmaz Mülkiyet Edinme (TME) iznine gerek duyulmaktadır.

Malta oturum izni için şartlar oturum izni başvurusunda bulunan kişinin AB/AEA vatandaşı veya üçüncü ülke vatandaşı olmasına göre değişmektedir. Ancak tüm dünya ülkeleri oturum izni ve sonrasında Malta vatandaşlığına sahip olmak için temel kriter ekonomik açıdan kendine yeterliliktir. Malta vatandaşlığı talebinde bulunan başvuru sahibi finansal anlamda Malta hükümetinden herhangi bir maddi destek almadan kendi hayatlarını idame ettirebilecek olanaklara ve gelire sahip olmalıdır.

Malta oturum izni talebinde bulunacak AB/AEA ve üçüncü ülke vatandaşları için temel şart; Malta'da düzenli gelir getiren bir işte çalışıyor olmaktır. Vatandaşlık başvurusunda önce Malta oturum iznine sahip bireyin fiziksel bir engeli yoksa çalışan sıfatına haiz olması gereklidir. Çalışan sıfatına haiz olmadan uzun süreli oturum iznine sahip olmayı sağlayan tek durum öğrenci olmaktır. Malta'daki tüm özel okullarda, kolejlerde veya üniversitede eğitim gören yabancı öğrencilere en az eğitim gördükleri süreyi kapsayan oturma izni verilmektedir.

Eğer öğrenci reşit değilse öğrencinin sponsoru olan yasal vasisi de refakat etmek için Malta oturum izni başvurusunda bulunabilir. Bu kişiler uzun süreli Malta oturum izni için istikrarlı ve düzenli bir gelire sahip olduklarını ve ülke koşullarında zorlanmadan yaşayabilecek, okul ve konaklama masraflarını karşılayabilecek düzenli bir gelire sahip olduklarını gelir döküm belgeleriyle kanıtlamak durumundadırlar. AB/AEA vatandaşlarının aile üyelerine de öğrenim görecek kişiye eşlik etme hakkı verilir. Öğrenim göreme ve çalışma amaçlı Malta'da resmi olarak ikamet eden AB/AEA vatandaşları ve aile bireyleri, Malta'da yasal olarak kesintisiz olarak beş yıl yaşadıktan sonra daimi ikamet için başvuruda bulunabilirler. Bu kesintisiz periyot başvuru sahiplerinin yılda altı aydan fazla Malta sınırları dışında kalmamalarını gerektirmektedir. Bu beş yıllık süre boyunca Malta'da ikamet eden yabancı ülke vatandaşları Malta'da çalışıyor ve/veya eğitim görüyorsa finansal olarak kendilerine yeterli olmaları gerekmektedir.

AB/AEA vatandaşı olmayan ülke vatandaşları için daimi oturum izni prosedüründe bazı farklılıklar bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Malta'da çalışabilmesi için ilk olarak çalışma izinlerinin olması gerekmektedir. Malta'da finansal hizmetler ve bilgi teknolojisi alanında istihdam açığı vardır, bu alanlarda kendilerini yetiştirmiş ülke vatandaşlarının Malta daimi oturum izni almaları daha kolay olabilir. Serbest meslek statüsünde Malta'da çalışacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çalışma izninin verilmesinden sonraki 6 ay içinde Malta'da en az 100.000 Euro tutarında sermaye yatırımı yapmaları gerekmektedir. Sermaye harcaması, uygulama ile birlikte sunulan iş planında belirtildiği şekliyle, yalnızca iş amaçlı kullanılan sabit (taşınmaz) varlıklardan oluşmalıdır. Kira sözleşmeleri geçerli değildir. Benzer şekilde, maaşlar ve yasal ücretler gibi masraflar da minimum yatırım mahiyetinde yatırım yapılan 100.000 Euro'dan karşılanamaz.

Malta'da iş kuran yabancı ülke vatandaşı işin kuruluşunu takip eden sekiz ay içinde en az üç AB/İsviçre veya Malta vatandaşını işe alma garantisi vermelidir. AB/İsviçre/Malta vatandaşlarının projenin bir parçası olacağı taahhütünü veren şirket yetkilisinin daimi oturum izni talebinin değerlendirmesinde pozitif bir faktör olabilir.

Malta'da şube açmak isteyen bir Türk firmasının en az üç yıl önce kurulmuş olması Malta'da daimi oturum izni talep eden kişiye avantaj sağlar. Bu çerçevede Malta'da istihdam sağlayacak şirket yetkilisinin aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılaması gerekmektedir:

 • Çalışma izninin verilmesini takip eden iki yıl boyunca paraya çevrilemeyen ve üçüncü bir şahsa devredilemeyen en az 100.000 Euro değerinde tamamı ödenmiş hisse sermayesi
 • Yalnızca şirket tarafından kullanılacak en az 100.000 Euro değerinde bir sermaye harcaması, kira sözleşmesi kabul edilmemektedir. Bu harcama sabit, taşınmaz varlıklardan oluşmalıdır.
 • Şirket Malta Enterprise tarafından resmi olarak onaylanan ve ETC (İstihdam ve Eğitim Kurumu) bildirimi yapan bir projeyi kapsaması.

Üçüncü ülke vatandaşları için daimi oturum izni Malta'da yasal olarak kesintisiz beş yıl boyunca ikamet etmiş olan kişilere verilmektedir. Bu kişiler söz konusu beş yıl içinde herhangi bir yılda Malta'dan tek seferde altı ay boyunca ayrılmamış olması ve bu beş yıllık dönem içinde Malta'da toplamda on aydan uzun süre ayrı kalmamış olma şartı aranmaktadır.

Kendisine Malta dışında başka bir AB üyesi devlet tarafından uzun süreli oturum izni verilmiş T.C. vatandaşı Malta'da bir çalışma iznine sahip olmak şartıyla çalışan olarak ya da serbest mesleğini yürütmek suretiyle bir projede yer almak, akademik araştırmalar yapmak ve mesleki gelişim ile ilgili bir eğitim almak gibi aktivitelere dahil olmak amacıyla üç aydan daha uzun bir süre boyunca ikamet edebilir.

Kendisine Malta'da daimi oturum izni verilmiş bir üçüncü ülke vatandaşı istihdama veya serbest mesleğe erişim, istihdam şartları ve öğrenim görme açısından Malta ve AB ülkeleri vatandaşlarıyla eşit statüdedir.

Yatırım Yoluyla Malta Vatandaşlığı Programı

Kasım 2013'te yürürlüğe giren Malta Vatandaşlığı kanunu ile yabancı ülke vatandaşlarına yatırım yoluyla Malta vatandaşlığının önü açılmıştır. 2014 yılı itibariyle de Malta Yatırımcılık Programı Avrupa Birliği tarafından tarafından onaylanmış ve yasal çerçevesi belirlenmiştir. Yatırım yoluyla Malta Vatandaşlığı Programı'ndan belirli koşulları karşılamak üzere başvuru sahibi vatandaşlık talebine eşi, çocukları, ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabası da dahil olabilmektedir. Yatırım Programı çerçevesindeki Malta vatandaşlığında daimi oturum izni elde etme şartı aranmamakta; yatırım miktarını taahhütle karşılaması beklenmektedir.

Yatırım yoluyla Malta vatandaşlığına geçmenin üç farklı yolu bulunmaktadır:

 1. Ulusal Kalkınmaya Katkı ve Sosyal Yardım

Yatırım Yoluyla Malta Vatandaşlığına geçmek isteyen başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması ve bilgi formunda belirtilen koşulları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Malta Cumhuriyeti'nin Ulusal Kalkınmaya katkı amacıyla yatırım yolu ile Malta Vatandaşlığı elde edebilmeye hak kazanabilmek için ana başvuru sahibi 650.000 Euro ile yatırım yapmalıdır. Yatırım yoluyla Malta vatandaşlığı talebinde bulunacak, fakat Malta'da ikamet etmeyen başvuru sahiplerinin 1 yıllık Malta'da ikamet etmek şartı dolayısıyla Malta'da ikamet etmeleri önerilir. Bu aşamada 650.000 Euro tutarı ve aile fertleri sayısına göre harçlar yatırılır. Gerekli tüm prosedürler tamamlandıktan sonra kişinin yurttaşlık yemini edebilmesi için 1 yıl Malta'da yaşamış olması gerekmektedir.

Eş ve çocukların 25.000 Euro tutarında katkıda bulunması gerekir. 18 ve 26 yaş arası evlenmemiş çocuklar ve başvurana bağlı yaşayanların her biri için ise bu tutar 50.000 Euro'dur.

 1. Gayrimenkul Satın Alımı ya da Kiralanması

Yatırım yoluyla Malta vatandaşlığının diğer bir yöntemi 350.000 Euro değerinde gayrimenkul satın alması ya da senelik 16.000 Euro olmak üzere toplam beş yıl devam edecek yatırım yapmasıdır. Bu programın 5 yıl boyunca belirlenen miktarda yatırım yapılması koşulu vardır.

 1. Bono/Hisse Yatırımı

Başvuru sahibi Malta Devleti tarafından beş yıl süre ile korunması onaylanan bono ve hisselere belli aralıklarla her yıl en az 150.000 Euro yatırılan programdır. Yatırımcının söz konusu yatırımı Malta Hükümeti'nin belirlediği hisselere yapması koşulu aranmaktadır.

Yatırım Yoluyla Malta Vatandaşlığı için;
a. 18 yaşını doldurmuş olmak;
b. Başvuru şartlarını karşılamak
c. Malta'da ikamet adresine sahip olmak
d. Malta Cumhuriyeti Vatandaşlık Departmanı tarafından gerekli görülen yatırımları yapmayı taahhüt etmek koşullarının sağlanması gerekmektedir.

Malta Vatandaşlığına Geçmenin Avantajları

 • Malta, Avrupa Birliği üyesi olduğundan, bu hakla birlikte 28 Avrupa Birliği üye ülkesine ve İsviçre'ye vizesiz seyahat imkanı
 • Başvuru ile birlikte verilen Schengen ikametgah statüsü (Bu statüyle birlikte Malta daimi oturum izni sahibi kişi Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olur ve Schengen ülkelerinde daimi oturum iznini elde eder. Herhangi bir Schengen ülkesinde çalışabilir veya öğrenim görebilir.)
 • ABD, İngiltere ve Kanada dahil 168 ülkeye vizesiz giriş yapabilir
 • Vatandaşlık programından kişinin birinci dereceden aile bireyleri de gerekli koşulları sağlamaları halinde faydalanabilir.
 • Avrupa Birliği üye devlet vatandaşlığı ve AB ülkelerinde daimi olarak yaşayabilme hakkını elde eder.
 • Malta çifte vatandaşlığına imkan vermektedir, başvuru sahiplerinin kendi ülke vatandaşlığından çıkması gerekmemektedir.
 • Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar yaklaşık 12 aylık bir süre içinde Malta pasaportu alabilir.
 • AB üye ülke vatandaşlarının sağlık alanında faydalandığı tüm haklardan faydalanır.
 • Malta'da yaşayan ancak ikamet adresler Malta'da olmayanlar Malta Cumhuriyeti yasalarına göre yabancı kaynaklı gelirler için vergilendirilmez, Malta dışında edinilmiş herhangi bir sermaye geliri muaf olsun ya da olunmasın vergiye tabi tutulmamaktadır. Vergi sadece Malta'da kazanılmış gelir ve sermaye gelirleri için uygulanmaktadır. Malta'da ikamet etmeyen kişi yalnızca Malta kaynaklı geliri için vergilendirilir.