Malta Aile Ziyareti Vizesi İşlemleri

Malta Aile Ziyareti Vizesi İşlemleri

Malta'ya aile ve arkadaş ziyareti vizesi ile Malta'ya seyahat edecek yolcuların Malta'daki yakınlarından davetiye almaları gerekmektedir. Davetiye e-posta veya faks yoluyla gönderilebilir. Ancak gönderen kişinin kimlik, pasaport ve varsa Malta oturum izni belgelerinin fotokopileri de başvuru evrakları arasında bulunmalıdır. Malta aile ve arkadaş ziyareti davetiyesinde vize talebinde bulunan kişinin hangi tarih aralığında Malta'da kalacağı, ziyaretin amacı, davet eden kişinin yakınlık derecesi ve Malta'da hangi adreste kalınacağı bilgilerinin yer alması gerekmektedir. Eksik, belirsiz ve muallak bilgilerle yapılan başvuruların ret alma olasılığının yüksek olduğunu unutulmamalıdır. Malta aile ve arkadaş ziyareti vizesi için daveti gönderen kişinin aynı zamanda seyahatin sponsoru durumunda ise sponsorluk evraklarının fotokopilerini ve gerektiği durumda orijinal versiyonları da başvuru sahibine iletmelidir. Sponsorluk durumu kişinin çalışma/iş durumuna bağlıdır ki bu konuda hangi evrakların sunulacağına dair bilgileri bu sayfadaki Malta aile ve arkadaş ziyareti vizesi için gereken evraklar bölümünde inceleyebilirsiniz.

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi gerekli evraklar hakkında

Pasaport

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunacak kişilerin pasaportlarının kabul edilme şartları; Malta seyahati için planlanan dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerlilik süresi olması; 10 yıldan eski tarihli ve deforme-yırtık olmaması zorunludur. Pasaporta vize basılabilmesi için en az 2 boş sayfaya sahip olmayan ve ekli sayfalı olanlar kabul edilmeyecektir. Kızlık soyadı ile çıkartılmış pasaportlar, kişi evlendikten sonra geçerliliğini kaybetmektedir.

Malta Konsolosluğu müracaatta, pasaportun aranılan koşullardan birine sahip olmaması halinde başvurunun yeni pasaportla yeniden yapılmasını talep edecektir.

Pasaportun, A4 boyutlu renkli fotokopisi (işlem gören sayfaların hepsinin) eğer var ise; eski pasaportlarında fotokopileri ile birlikte başvuru dosyasında sunulması gerekliliğini hatırlatır.

Malta Schengen Vize Başvuru Formu

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Schengen vize müracaatı için doldurulması gereken vize başvuru formu; başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve doğru olarak İngilizce doldurulmalıdır. Kişinin Malta aile/arkadaş ziyareti vize başvurusu için ibraz edilen evraklarda beyan edilen bilgileri destekleyici şekilde formun yanıtlanması önemli bir mevzudur. Malta vize başvuru formunda, başvuru sahibinin ıslak imzası mutlaka bulunmalıdır.

Biometrik Fotoğraf

Malta Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize işleminde kullanılan fotoğrafın standartları; 2 adet renkli, arka fonu beyaz, güncel tarihli, 3,5 cm x 4,5 cm ölçülerinde olması mecburidir. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü, boynuna kadar net bir şekilde görünmelidir. Saçın üst ucundan çeneye kadar olan kısım 3 ila 3,5 cm arasında yer almalıdır.

Malta Aile/Arkadaş Ziyareti Vize Davetiyesi

Malta Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibine Malta'dan gelen Davetiye; (mail ya da fax) davet eden kişinin kişisel ve iletişim bilgileri, davet ettiği kişi ile yakınlık derecesi, davet edilen kişi hakkında bilgi, seyahat tarihleri, ziyaretin amacı, konaklama bilgisini-açık adresi, seyahat- konaklama giderlerinin karşılanacağına dair bilgiler belirtilmelidir. Davetiye gönderen kişinin Pasaport fotokopisi veya Oturum İzni fotokopisi.

Not: Başvuru sahibi nişanlısını, kız arkadaşını veya erkek arkadaşını ziyaret ediyorsa; fotoğraf eklenmelidir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Schengen Vizesi için başvuru sahibi ile davet eden kişi arasında aile bağlarının bulunduğuna dair belge; güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

NOT: Kişi aile ziyaretine değil arkadaş ziyaretine gidiyor ise bu belgeye gerek yoktur.

Finansal Durumu Gösteren Resmi Evraklar

Malta Konsolosluğu, seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatını; vize başvuru sahibinin banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı olarak görebilmelidir. Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap dökümü, 1 hafta içinde alınmış olmalıdır. Bankanın orijinal kaşesi, imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurusunda bulunan çalışan kişinin 3 aylık maaş bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşelenerek, imzalı hazırlanması gereklidir.

Malta Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurusunda bulunan kişi Emekli ise; emekli maaşının son 3 aylık banka dökümü ve Emeklilik Kartı yeterlidir.

Ayrıca, Malta Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa; tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı dökümleri evraklar arasında bulunmalıdır.

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi - Mesleki Durumu Beyan Eden Belgeler

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize başvuru işleminde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum veya Şirkette çalıştıklarını gösteren belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü.

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Çalışan ise; Kurum/Şirket İzin Onayı veya İşveren Mektubu - çalışanın ne zaman çalışmaya başladığı, maaşı, pozisyonu, izinli olduğu tarihler ve işe devam taahhüdünü içermelidir. Belgede, kurum/şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır. Çalıştığı şirketin Faaliyet Belgesi, yazıya eklenmelidir.

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; Şirketin antetli kağıdına, şirketin faaliyet bilgileri içeren, seyahat amacını ve şirketteki pozisyonunu açıklayan bir dilekçe olmalıdır. İmza ve kaşeli.

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Öğrenci ise; Güncel tarihli, İngilizce olarak Öğrenci Belgesi. Seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir Taahhütname alınmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durum da Taahhütname'ye eklenmelidir.

Öğrenci reşit değil ise; tek başına seyahat ediyorsa; noter tasdikli İzin Belgesi (Muvaffakatname). Sadece bir ebeveynle seyahat ediyorsa; diğer ebeveynin noterden onaylı Muvaffakatnamesi (bu durum eğer ebeveyn tek ebeveynse veya çocuğun velayeti varsa geçerli değildir ).

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Çiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi .

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı ya da Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize başvurusu yapan kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı bir dilekçe yazmalı ve ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır.

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkete ait sunması gereken belgeler:

Şirketin Ticaret Odası Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi - Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize müracaatında bulunacak kişinin ilk schengen vize başvurusu ise; son 6 ay içerisinde alınmış şirkete ait Faaliyet Belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi - Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.

Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

Malta Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize başvuru sahibinin Malta seyahat tarihlerini içeren; ulaşıma ait rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Bütün bağlantı uçuşlarını da gösteren satın alınmış uçak bileti veya diğer ulaşım bilgilerini kanıtlayıcı belgeler.

Özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Malta aile ve arkadaş ziyareti vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, Malta seyahati sonrası ikinci veya üçüncü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Seyahat Sağlık Sigortası

Malta Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemlerinde bulunacak kişinin adına sigorta poliçesi; acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış, Malta seyahat tarihlerini içeren, tüm schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal bir seyahat sağlık sigortası olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Malta Konsolosluğu, vize talebi ile ilgili karar vermeden önce başvuru sahibini, konsolosluk vize görevlileri ile mülakata çağırabilir. Malta Konsolosluğu, başvuru dosyasının incelenmesi ve karar aşamasında ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Malta Konsolosluğu, Devlet Dairesi Çalışanları İçin Malta Aile Ziyareti Vizesi Evrakları

 1. Seyahat Sağlık Sigortası
 2. Schengen Vize Başvuru Formu
 3. Davetiye
 4. İzlanda Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
 5. Pasaport
 6. 2 adet biometrik fotoğraf
 7. Çalışma Belgesi
 8. Resmi İzin Belgesi
 9. Görev kimlik kartının önlü - arkalı fotokopisi
 10. Maaş Bordrosu
 11. Şahsi hesabınızın son 3 aya ait Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü
 12. Varsa Kira Gelirleri fotokopisi, Tapu fotokopisi, Araç Ruhsatı fotokopisi
 13. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 14. Kimlik fotokopisi
 15. Malta uçak bileti
 16. Hotel rezervasyonları

Malta Konsolosluğu, Şirket Sahipleri/Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler İçin Malta Aile Ziyareti Vizesi Evrakları

 1. Kimlik fotokopisi
 2. Schengen Vize Başvuru Formu
 3. Şirket tarafından Malta Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
 4. Belediye onaylı davet mektubu
 5. Davetiye gönderen kişinin Malta kimlik/oturum kartı yada Malta pasaport fotokopisi
 6. Masrafları Davetiye gönderen kişi karşılayacaksa son 3 aylık Maaş Bordrosu yada Banka Hesap Dökümü
 7. Faaliyet Belgesi
 8. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
 9. Vergi Levhası fotokopisi
 10. Şirket İmza Sirkülerinin fotokopisi
 11. Şahsi hesabınızın son 3 aya ait Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü
 12. Varsa Kira Gelirleri fotokopisi, Tapu fotokopisi, Araç Ruhsatı fotokopisi
 13. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 14. Malta uçak bileti
 15. Hotel rezervasyonu

Malta Konsolosluğu, SSK'lı Çalışanlar İçin Malta Aile Ziyareti Vizesi Evrakları

 1. Kimlik fotokopisi
 2. Schengen Vize Başvuru Formu
 3. Şirketin antetli kağıdına Malta Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
 4. Davet mektubu
 5. Davetiye gönderen kişinin İzlanda kimlik/oturum kartı yada Malta pasaport fotokopisi
 6. Masrafları Davetiye gönderen kişi karşılayacaksa Maaş Bordrosu yada Banka Hesap Dökümü
 7. Faaliyet Belgesi
 8. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
 9. Vergi Levhası fotokopisi
 10. Şirket İmza Sirkülerinin fotokopisi
 11. SGK İşe Giriş Bildirgesi
 12. SGK Hizmet Dökümü
 13. Maaş Bordrolarının orijinalleri
 14. Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü
 15. Varsa Kira Gelirleri fotokopisi, Tapu fotokopisi, Araç Ruhsatı fotokopisi
 16. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 17. Malta uçak ileti satın alınmış

Malta Konsolosluğu, Emekliler İçin Malta Aile Ziyareti Vizesi Evrakları

 1. Seyahat Sağlık Sigortası
 2. Schengen Vize Başvuru Formu
 3. Davetiyenin aslı,
 4. Malta Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
 5. Pasaport
 6. 2 adet biometrik fotoğraf
 7. Başvuru sahibinin emekli maaşının yattığı bankadan son 3 aya ait Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü
 8. Şahsi hesaba ait banka hesap cüzdanı veya banka hesap dökümü
 9. Varsa Kira Gelirleri fotokopisi, Tapu fotokopisi, Araç Ruhsatı fotokopisi
 10. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 11. Kimlik fotokopisi
 12. Satın alınmış uçak bileti
 13. Hotel rezervasyonu

Malta Konsolosluğu, Ev Hanımları İçin Malta Aile Ziyareti Vizesi Evrakları

 1. Kimlik fotokopisi
 2. Schengen Vize Başvuru Formu
 3. Davetiyenin
 4. Pasaport
 5. 2 adet biometrik fotoğraf
 6. Uçak bileti ve
 7. Hotel rezervasyonu
 8. Seyahat Sağlık Sigortası
 9. Varsa Kira Gelirleri fotokopisi, Tapu fotokopisi, Araç Ruhsatı fotokopisi
 10. 1Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Başvuru Sahibi, Sponsor Olacak 1. dereceden Akrabasına Ait (Anne, Baba, Kardeş, Eş, Çocuk) Aşağıda Belirtilen İş Evraklarından Uygun Olanı İbraz Etmelidir,

A - İşveren İse

 1. Şirketin antetli kağıdına Malta Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
 2. SGK/Bağ-Kur Hizmet dökümü
 3. Faaliyet Belgesi
 4. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
 5. Vergi Levhası fotokopisi
 6. Şirket İmza Sirkülerinin fotokopisi
 7. Sponsor olacak kişinin şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü

B - Bordrolu Çalışan İse

 1. İşveren tarafından şirketin antetli kağıdına Malta Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce dilekçe
 2. Faaliyet Belgesi
 3. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
 4. Vergi Levhası fotokopisi
 5. Şirket İmza Sirkülerinin fotokopisi
 6. SGK İşe Giriş Bildirgesi
 7. SGK Hizmet Dökümü
 8. Maaş Bordrolarının orijinalleri
 9. Sponsor olacak kişi tarafından Malta Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
 10. Sponsor olacak kişinin şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü


C - Devlet Memuru İse

 1. Çalışma Belgesi
 2. Resmi İzin Belgesi
 3. Görev kimlik kartının önlü - arkalı fotokopisi
 4. Maaş Bordrosu
 5. Sponsor olacak kişi tarafından Malta Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
 6. Sponsor olacak kişinin son şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü

D - Emekli İse

 1. Sponsor olacak kişi tarafından Malta Başkonsolosluğuna hitaben Türkçe vize talep dilekçesi
 2. Sponsor olacak kişinin emekli maaşının yattığı bankadan Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü
 3. Sponsor olacak kişinin son 3 aya ait şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü

Malta Konsolosluğu, Öğrenciler İçin Malta Aile Ziyareti Vizesi Evraklar

 1. Seyahat sağlık sigortası
 2. Schengen Vize Başvuru Formu
 3. Davetiye
 4. Pasaport
 5. 2 adet biometrik fotoğraf
 6. Orijinal Öğrenci Belgesi
 7. Kişi 18 yaşından küçük ise, anne ve baba, noter onaylı muvafakatname
 8. Malta satın alınmış uçak bileti
 9. Hotel rezervasyon


Başvuru Sahibi Sponsor Olacak Velisine Ait Aşağıda Belirtilen İş Evraklarından Aşağıda Uygun Olanı İbraz Etmelidir.

A - İşveren İse;

 1. Şirketin antetli kağıdına Malta Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
 2. SGK/Bağ-Kur Hizmet dökümü
 3. Faaliyet Belgesi
 4. Çalıştığınız şirkete ait bilgilerin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
 5. Vergi Levhası fotokopisi
 6. Şirket İmza Sirkülerinin fotokopisi
 7. Sponsor olacak velinin son 3 aya ait şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü

B - Bordrolu Çalışan İse,

 1. Şirketin antetli kağıdına Malta Konsolosluğuna hitaben İngilizce Çalışma Belgesi
 2. Faaliyet Belgesi
 3. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
 4. Vergi Levhası fotokopisi
 5. Şirket İmza Sirkülerinin fotokopisi
 6. SGK İşe Giriş Bildirgesi.
 7. SGK Hizmet Dökümü.
 8. Maaş Bordroları
 9. Sponsor olacak veli tarafından Malta Konsolosluğuna hitaben Türkçe vize talep dilekçesi
 10. Sponsor olacak velinin şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap dökümü

C - Devlet Memuru İse,

 1. Çalışma belgesi
 2. Görev kimlik kartının önlü - arkalı fotokopisi
 3. Maaş bordrosu
 4. Sponsor olacak veli tarafından Malta Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
 5. Sponsor olacak velinin son 3 aya ait şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü

D - Emekli ise,

 1. Sponsor olacak veli tarafından Malta Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
 2. Sponsor olacak velinin emekli maaşının yattığı bankadan Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü
 3. Sponsor olacak velinin şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü
 4. Varsa Kira Gelirleri fotokopisi, Tapu fotokopisi, Araç Ruhsatı fotokopisi
 5. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 6. Kimlik fotokopisi